Pasūtījuma forma

Pasūtījuma forma

Pasūtījuma forma

Lejupielādējiet un aizpildiet pasūtījuma formu, un pēc tam to nosūtiet uz e-pasta adresi:

Precīza sākotnējo datu sniegšana ievērojami saīsina un atvieglo ražošanas sagatavošanas darbus, cenas aprēķināšanu un komponentu piegādi. Tāpēc lūdzam kopā ar cenas pieprasījumu vai ražošanas pasūtījumu atsūtīt visu nepieciešamo informāciju atbilstoši tālāk norādītajām prasībām.


Salikšanas rasējums

Salikšanas rasējums

Salikšanas rasējums

Norādiet komponentu montēšanas vietas, komponentu ar polaritāti rotācijas un komponentu laukumu vietas. Visas papildu salikšanas prasības tiek norādītas salikšanas rasējumā (lejupielādējiet paraugu).

BOM (Bill of Materials) faila paraugs

BOM (Bill of Materials) faila paraugs

BOM (Bill of Materials) faila paraugs

Norādiet visu nepieciešamo komponentu ražotājus, komponentu ražotāju kodus, versiju numurus, komponentu aprakstus, komponentu korpusu tipus, shēmas atsauces apzīmējumus (reference designators), montēšanas puses un daudzumus. Tāpat nepieciešamas veiktās revīzijas un izmaiņu vēsture. 

Pick and place faila paraugs

Pick and place faila paraugs

Pick and place faila paraugs

Koordinātes vēlams norādīt milimetros. Iekļaujiet Global Fiducials (galveno plates marķieru) koordinātes. Lejupielādējiet pick and place faila paraugu.

Cita svarīga informācija

Cita svarīga informācija

  1. PCB dati. Piemērotākais formāts – Gerber RS-274-X. Obligāti jāiekļauj paste mask slānis un jānorāda PCB prasības teksta failā vai gerber failos. Ja nepieciešami elektriskie, impedanso vai citi testi, tam tāpat jābūt norādītam.
  2. Ja veicama programmēšana/testēšana, nepieciešama pēc iespējas detalizētāka instrukcija (soli pa solim).
  3. Izpildīto darbu kvalitāte, ja netiek norādīts citādāk, tiek pārbaudīta, vadoties pēc IPC-A-610C 2 kvalitātes klases kritērijiem. Ja nepieciešama 3. kvalitātes klase, tam jābūt norādītam.
  4. Ja iespējams, vēlams iesniegt pilnībā saliktu izstrādājuma paraugu ar fotogrāfiju paraugiem.